Xoa bóp chữa táo bón

Phương pháp xoa bóp chữa táo bón Xoa bóp chữa táo bón Khu Thái Xung và Khúc Tuyền trên kinh lạc của gan có thể phòng và chữa bệnh táo bón. Nếu cảm thấy cứng và tê ngón chân thứ tư thì có nghĩa là gan. tì, túi mật và đại tràng có vấn đề. Dùng ngón tay vê vê ngón chân cái và ngón chân thứ 4 sẽ tăng cưòng cơ năng...